Aktualności samorządowe

Informacja o numerach rachunków bankowych Urzędów Skarbowych

Poniżej uprzejmie załączamy wykaz urzędów skarbowych wraz z mikro-rachunkami (in.d.)właściwymi dla opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa podlegającej odprowadzeniu na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018, poz. 771) na rachunek urzędu skarbowego o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) t.j. urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.

 

Wykaz_numerów_rachunków_bankowych_urzędów_skarbowych_Krajowej_Administracji_Skarbowej

UWAGA: Właściwym rachunkiem bankowym w powyższej tabelce dla OEG jest rachunek wskazany w wierszu in.d.

Uchwała KRK w sprawie identyfikatora komornika

Krajowa Rada Komornicza w dniu 12 marca 2019r podjęła uchwałę w sprawie identyfikatorów komorniczych.

Pobierz uchwałę KRK

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje na bieżąco.

Logowanie

Zaloguj się używając środowiskowych danych uwierzytelniających