Delegaci do KRK

Skład delegacji Izby Komorniczej w Gdańsku do Krajowej Rady Komorniczej:

Maciej Garczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Tadeusz Święcicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Marek Cichosz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Krzysztof Figura

Asesor Komorniczy