Skład Rady Izby Komorniczej w Gdańsku:

Małgorzata Wolny
Przewodnicząca Rady
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi

Izabela Podgórska-Wójtowicz
Wiceprzewodnicząca Rady
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Marek Trocki
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku

Magdalena Różnowicz
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Adam Szymański
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Małgorzata Kowalska
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Krzysztof Pluta
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krystian Pstrong
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Aleksander Nowak
Członek Rady Izby
Asesor Komorniczy