Skład Rady Izby Komorniczej w Gdańsku:

Małgorzata Wolny
Przewodnicząca Rady
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi

Jarosław Gardocki
Wiceprzewodniczący Rady,
Rzecznik Rady Izby

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Marek Trocki
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku

Magdalena Różnowicz
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Adam Szymański
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Stanisław Jarosław Kocemba
Skarbnik Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Robert Roszczyniała
Członek Rady Izby
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tomasz Drozda
Członek Rady Izby
Asesor Komorniczy