Author Archives: test

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH – cykl szkoleniowy 2021-2022

Informujemy, iż osoby które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą składając wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych winny dołączyć do wniosku (nie ma wzoru wniosku)  następujące dokumenty:

– aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku,

– oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, z odpowiednią klauzulą – art.88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych,

– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło się i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne,

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej,

– ksero uchwały potwierdzającej uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,

a ponadto prosimy wskazać patrona – komornika sądowego, u którego jest lub będzie zatrudniony kandydat na aplikanta komorniczego oraz wskazać numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej do korespondencji.

UWAGA: Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych winien zostać złożony do 31 października 2020 r. 

Kondolencje

Koledze

Jarosławowi Grajkowskiemu

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają
Koleżanki i Koledzy
Izby Komorniczej w Gdańsku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Komornicy sądowi. Czas teraźniejszy. Czas przyszły”.

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku informuje, iż dniu 11 września 2020 r. w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Komornicy sądowi. Czas teraźniejszy. Czas przyszły”.

Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu, Izba Komornicza w Gdańsku oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Program Konferencji poniżej:

Program Konferencji 11 września 2020

W celu zarejestrowania się na Konferencję prosimy o wypełnienie najpóźniej do dnia 10 września 2020 r. formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem:

https://cawi.mands.pl/KRK-Rejestracja-11.09.2020-Torun.pg

Prosimy o uważne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, gdyż dane z formularza zostaną naniesione na zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji.

Centrum Praw Kobiet

Szanowni Państwo,

 

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku uruchomiło nowy projekt wsparcia dla mieszkanek Gdańska z doświadczeniem przemocy, również takiej, która pojawiła się w wyniku pandemii COVID-19, w tym w szczególności dla kobiety z doświadczeniem migracyjnym, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub bliskich związkach, czy innych form przemocy ze względu na płeć (przymuszanie do prostytucji, handel ludźmi, przymuszanie do zawarcia małżeństwa, zgwałcenie itd).

 

W ramach projektu oferujemy:

  • Bezpieczne schronienie dla kobiet i ich dzieci w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą lub takich, w których czują się zagrożone w swoim aktualnym miejscu zamieszkania lub są zmuszone je opuścić.
  • Poradnictwo psychologiczne i prawne dla cudzoziemek, świadczone w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim lub z pomocą tłumacza.
  • Ulotki dotyczące przemocy ze względu na płeć (Gender Based Violence) oraz oferty wsparcia Centrum Praw Kobiet i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, tłumaczone na język ukraiński, rosyjski, angielski.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany przez Miasto Gdańsk.

Informacja na stronie internetowej CPK: https://cpk.org.pl/cpk-gdansk-porady-prawne-i-psychologiczne-dla-cudzoziemek-i-migrantek/

W załączniku przesyłam materiał prasowy oraz plakaty i grafiki do internetu w 4 wersjach językowych. Proszę swobodnie przekazywać tę informację do wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób.

Materiały można pobrać klikając w linki:

Informacja prasowa – Centrum Praw Kobiet w Gdańsku pomaga grupom szczególnie wrażliwym

 

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać wydrukowane materiały (ulotki i plakaty), to proszę o wiadomość, dostarczymy w dane miejsce.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Aleksandra Mosiołek

Podziękowania

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje na bieżąco.

Logowanie

Zaloguj się używając środowiskowych danych uwierzytelniających