Harmonogramy zajęć Aplikacji Komorniczej

2023

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej zamieszcza harmonogram zajęć seminaryjnych dla I  i II roku aplikacji komorniczej na  2023 rok.

Harmonogram Aplikacji I rok 2023

Harmonogram Aplikacji II rok 2023

2024

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej zamieszcza harmonogram zajęć seminaryjnych dla I  i II roku aplikacji komorniczej na 2024 rok.

Harmonogram Aplikacji I rok 2024

Harmonogram Aplikacji II rok 2024