Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Gdańsku:

Przewodnicząca Komisji

Izabela Podgórska – Wójtowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Członkowie Komisji:

Małgorzata Lipska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Jacek Dober

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Krystian Pstrong

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Szymon Sporysz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

Przedstawiciel Izby Komorniczej w Gdańsku

do Krajowej Komisji Rewizyjnej

Maciej Garczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie