Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Gdańsku:

Przewodniczący Komisji

Stanisław Kocemba

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Członkowie Komisji:

Robert Dawid Roszczyniała

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jacek Dober

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Małgorzata Lipska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Szymon Sporysz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

Przedstawiciel Izby Komorniczej w Gdańsku

do Krajowej Komisji Rewizyjnej

Ryszard Pryzmont

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach