Komornicy wizytatorzy

Komornicy wizytatorzy z Izby Komorniczej w Gdańsku:

Marek Cichosz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsk

Jakub Duda

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Magdalena Dudzic

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Hanna Gadomska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Maciej Garczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Anna Groblewska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Mariusz Jaranowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Małgorzata Kowalska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Małgorzata Lipska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Przemysław Lorens

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Maciej Migowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Agnieszka Mrukowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Magdalena Różnowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Damian Skóra

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Szymon Sporysz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

Damian Stachowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Albert Tomasiewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Marek Trocki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku

Romualda Włodarczyk – Trojan

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Wojciech Wawrzynkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Kazimierz Zakrzewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie