Komornicy wizytatorzy

Komornicy wizytatorzy z Izby Komorniczej w Gdańsku:

Jerzy Bieliński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Marek Cichosz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsk

Romuald Czaplewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Jakub Duda

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Magdalena Dudzic

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Hanna Gadomska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Maciej Garczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Anna Groblewska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Ewa Grzybowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rypinie

Małgorzata Lipska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Piotr Pawelczyk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Magdalena Różnowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Szymon Sporysz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzyna

Albert Tomasiewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Marek Trocki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku

Romualda Włodarczyk – Trojan

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Tomasz Wojciechowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Kazimierz Zakrzewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie