BIP

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:

Więcej…

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
 2. Życiorys napisany odręcznie
 3. Pozytywna uchwała Komisji Egzaminacyjnej
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 6. Zaświadczenie o niekaralności
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
 8. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2018r.
 9. Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych (wraz z podpisem posiadacza dyplomu – pod zdjęciem)
 10. Dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

II. Kandydat, który przystąpił w tym roku do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przed Komisją Egzaminacyjną ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku obowiązany jest przedłożyć:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
 2. Wniosek o wykorzystanie dokumentów przedłożonych Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku
 3. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)
 4. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2018r.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
 6. Pozytywna uchwała Komisji Egzaminacyjnej
 7. Kwestionariusz osobowy

Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2018r. Rada Izby Komorniczej podejmuje uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu (art. 29j u.k.s.e.). Mając na uwadze powyższe, Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do końca listopada 2017 r.

W dniu 30 września 2017r. Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku przeprowadziła egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminu przystąpiło 37 kandydatów.

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu według kodów zdających. Niniejsza wiadomość zawiera jedynie dane informacyjne.

 

wyniki egzaminu

Uprzejmie informujemy, że biuro Rady Izby w dniu 14 sierpnia br. będzie nieczynne.

Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2017 r.:

Więcej…

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.