Koledze

Markowi Karpińskiemu

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Taty

składają

Koleżanki i Koledzy oraz pracownicy

Izby Komorniczej w Gdańsku