Koleżance

Małgorzacie Rut-Nowak

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Mamy 

Haliny Rut

składają

Koleżanki i Koledzy

Izby Komorniczej w Gdańsku

Msza święta żałobna odbędzie się 29.05.2024 r.

o godzinie 11.00 w kościele pw. Bożego Ciała w Tucholi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu

w Rudzkim Moście.