Z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia

Komornikom i Asesorom

Izby Komorniczej w Gdańsku

 

Życzymy Świąt wypełnionych wiarą,

 Nadzieją budzącej się do życia wiosny 

oraz miłością; 

Najserdeczniejsza życzenia  

 

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku

wraz z pracownikami 

Wielkanoc Sopot, 2023r.