Koledze

Maciejowi Przybylskiemu

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają

Koleżanki i Koledzy oraz pracownicy

Izby Komorniczej w Gdańsku