Koledze

Jackowi Doberowi

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają

Koleżanki i Koledzy

Izby Komorniczej w Gdańsku

 

Msza pogrzebowa odbędzie się 12 lutego 2022r. o godz. 10:30

w Kościele Rzymskokatolickim pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika

przy ul. Nakielskej 303 w Bydgoszczy.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie o godz. 11:30.

na Cmentarzu przy ul. Tańskich w Bydgoszczy.