Rada Izby Komorniczej w Gdańsku zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej zamieszcza harmonogram zajęć seminaryjnych dla I  i II roku aplikacji na rok 2022.

Harmonogram Aplikacji I rok 2022

Harmonogram Aplikacji II rok 2022