Koledze

Jarosławowi Grajkowskiemu

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają
Koleżanki i Koledzy
Izby Komorniczej w Gdańsku