Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w załączeniu przesyła zaproszenie oraz program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA KOMORNIKA SĄDOWEGO”, która odbędzie się 9 października 2020 r. we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny i punktowany.

Forma uczestnictwa: