Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Gdańsku:

Andrzej Zakrzewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Maciej Czop

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Robert Roszczyniała

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Maciej Garczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie