Delegaci do KRK

Skład delegacji Izby Komorniczej w Gdańsku do Krajowej Rady Komorniczej:

Małgorzata Wolny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi

Tadeusz Święcicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku