Rada Izby Komorniczej w Gdańsku zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej zamieszcza harmonogram zajęć seminaryjnych dla II roku aplikacji komorniczej na rok 2020.

Harmonogram Aplikacji 2020 II rok