Pani
Annie Groblewskiej
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają
Koleżanki i Koledzy
Izby Komorniczej
w Gdańsku