Author Archives: test

Kondolencje

Harmonogram Szkoleń na 2019r.

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku uprzejmie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych ( Dz. U. z 2019 poz. 216), zmienił się system szkoleń komorników sądowych i asesorów:

  1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym dwuletnim cyklu szkoleniowym komornik uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, a asesor – w pierwszych dwóch cyklach szkoleniowych trwania asesury – 60 punktów szkoleniowych, a następnie 40 punktów szkoleniowych. Cykl szkoleniowy liczy się w pełnych latach kalendarzowych.
  2. Komornicy albo asesorzy powołani na stanowisko w trakcie cyklu szkoleniowego są obowiązani do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  3. W przypadkach, w których osoba powołana na stanowisko komornika była bezpośrednio przed powołaniem zatrudniona na stanowisku asesora, przepisu ust. 2 nie stosuje się. Punkty szkoleniowe uzyskane podczas zatrudnienia na stanowisku asesora w danym cyklu szkoleniowym podlegają zaliczeniu na poczet minimum wymaganego od komornika w tym samym cyklu szkoleniowym.
  4. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego rady izb komorniczych, w ciągu trzech miesięcy, składają Krajowej Radzie Komorniczej sprawozdania ze stanu wykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów należących do tych izb. Kopię sprawozdań przesyła się do wiadomości Ministra Sprawiedliwości.
  5. Załącznikiem do sprawozdania jest wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego.
  6. Wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego, rady izb komorniczych przekazują również rzecznikowi dyscyplinarnemu.

 

W związku z powyższym Rada Izby Komorniczej w Gdańsku w załączeniu przesyła harmonogram szkoleń organizowanych przez RIK do 31.12.2019 roku. Szkolenia są fakultatywne, do wyboru przez zainteresowanych.

Na poszczególne szkolenia prosimy o zgłaszanie  najwcześniej miesiąc przed terminem szkolenia mailowo na adres izba.gdanska@komornik.pl. Szkolenia kierowane są do komorników sądowych i asesorów Izby Gdańskiej.

Szkolenia dla członków Izby Komorniczej w Gdańsku finansowane będą ze składek.

Pobierz Harmonogram – Kliknij tutaj

 

 

 

Uchwała KRK w sprawie identyfikatora komornika

Krajowa Rada Komornicza w dniu 12 marca 2019r podjęła uchwałę w sprawie identyfikatorów komorniczych.

Pobierz uchwałę KRK

 

Wyniki Egzaminu Komorniczego 2019

Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmująca obszar właściwości Izb Komorniczych w Gdańsku i Białymstoku z siedzibą w Gdańsku poniżej zamieszcza wyniki z egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 7-8 marca 2019 r.

Wyniki są podane według kodów z dnia 7 i 8 marca 2019 r.

Wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny

Tabela z wynikami – pobierz tutaj

 

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla I i II roku aplikacji.

Poniżej przedstawiamy harmonogram aplikacji na rok 2019.

Pobierz plik – Harmonogram Aplikacji na 2019 rok

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje na bieżąco.

Logowanie

Zaloguj się używając środowiskowych danych uwierzytelniających